Kvalitet

Hur vi jobbar

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i hela vår verksamhet. För oss på Briga innebär hög kvalitet att våra kunder upplever god livskvalitet, att våra medarbetare trivs på jobbet samt att vi lever upp till Stockholms stads krav på kvalitativ omsorg.

För att uppnå god kvalitet:

  • Arbetar vi med kontaktmannaskap
  • Erbjuder vi alla våra medarbetare kunskapshöjade utbildningar
  • Utformar vi dina beviljade insatser utifrån dina önskemål och behov
  • Arbetar vi systematiskt med förbättringsfrågor och avvikelser
  • Samverkar vi med andra aktörer och vårdinstanser
En man i rulllstol skrattar

Vårt systematiska kvalitetsförbättrande arbete utgår från SOSFS 2011:9. En viktig del i vårt kvalitetsarbete utgår från klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Dessa tar vi tacksamt emot muntligt per telefon 08-12144606 eller skriftligt via mail på info@briga.se eller per post till Briga vård och omsorg AB, Grimstagatan 160, 162 58 Vällingby. Du som kund har längst bak i din kundpärm blanketter för ändamålet, som du kan välja att posta till oss, eller lämna till medarbetare som lämnar in blankett till kontoret.