Kollektivavtal

Briga Vård och Omsorg AB vill höja status på arbete inom omsorg. Som arbetsgivare gör vi det genom att lägga stort värde vid våra medarbetare, samt visa stor respekt för hur ett kvalitetsinriktat team byggs upp. För att visa att vi värnar om trygghet för våra medarbetare har vi tecknat kollektivavtal som ger bra och rätt villkor vad gäller försäkringar, pensionsavsättningar och semester. Du som är anställd omsorgspersonal hos oss omfattas av kollektivavtal Vårdföretagarna Äldreomsorg bransch F via Almega. Med vårt medlemskap i Almega/Vårdföretagarna är vi också delaktiga i att tillsammans med andra företag, utveckla hemtjänstens beståndsdelar till att bli ännu bättre.