Anhörig

Anhörig

Är du anhörig till någon av våra kunder erbjuder vi stöd i form av hjälp att etablera kontakt med stadens anhörigkonsulenter. Vi Lägger även ut inbjudan till olika anhörigträffar och fria föreläsningar, samt kan rekommendera material i form av läsning på anhörigsidor, föreningar samt böcker som kan stärka och stötta.

Två kvinnor samtalar