Smitta/Pandemi

Smitta/Pandemi

Vi tillämpar anvisningar för basala hygienrutiner samt andra grundläggande vårdhygieniska rutiner. För att skydda våra medarbetare och kunder från smitta följer vi alltid folkhälsomyndighetens gällande rekommendationer.

Dessa uppdateras fortlöpande vid lägesförändringar.

en kvinna tar handsprit