Hemtjänst

Vi tar hand om dig

Vi utför hemtjänstinsatser utifrån ditt biståndsbeslut. Insatserna utformas utifrån dina behov och önskemål. Du får två fasta omsorgspersoner som blir dina kontaktpersoner på Briga. Tillsammans skriver ni en genomförandeplan för hur du vill ha dina insatser utförda. Alla som arbetar i vår verksamhet har en fördjupad kunskap inom kognitiv svikt och omsorg vid demens.

Vårt mål är att ha 100% utbildade undersköterskor. I dagsläget är ca 80% av våra medarbetare utbildade undersköterskor. Resterande medarbetare beräknas vara färdigutbildade under 2023.

Bland våra medarbetare finns språkkunskaper, utöver svenska, exempelvis ryska, polska, spanska, finska, arabiska, turkiska, persiska, tigrinja, amarinja. Vi försöker alltid tillgodose språkliga önskemål när möjlighet finns.

En kvinna får hemtjänst