Silviacertifierad hemtjänst

Briga är sedan 2022 en Silviacertifierad hemtjänst

Det innebär att alla som arbetar inom verksamheten har gått grundutbildning inom omsorg av personer med demensdiagnos och kognitiv svikt, genom Stiftelsen Silviahemmet. Vi har även två medarbetare som är utbildade Silviasystrar med specialkompetens inom demenskunskap.

Chefer och administrativ personal har genomgått Silviahemmets arbetsledarutbildning.

Arbetsledning och Silviasystrar är även utbildade till reflektionsledare, och håller i reflektionsgrupper som omfattar alla våra medarbetare.

Vi arbetar utifrån Silviahemmets vårdfilosofi, som kännetecknas av fyra hörnstenar, enlig nedan:

  • Symtomkontroll/Personcentrerad omsorg
  • Anhörigstöd
  • Teamarbete
  • Kommunikation/relation

Läs gärna mer om vad Silviahemmet är, och vad deras vårdfilosofi syftar till på www.silviahemmet.se

En glad äldre kvinna