Styrelse/Ledning

Vår styrelse

Styrelsen för Briga vård och omsorg AB utgörs av Sonny Broström och Johanna Jaginovic.

Ett möte på kontor