Samverkan

Samverkan

Vi samverkar med biståndshandläggare på stadsdelarna, samt äldrekurator för individer med komplexa omsorgsbehov, samt dagvård och regionens vårdavdelningar inför hemgång från sjukhus och rehabilitering. Vi samverkar även med vårdcentraler, hemsjukvården, ASIH, boendestödjare och socialpsykiatrin.

Vi samverkar med saneringsföretag när våra seviceinsatser inte räcker till för att uppnå skälig levnadsnivå.

Vid behov av insatser från arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist medverkar vi gärna vid möten samt är behjälpliga med att ordna hjälpmedel. Vid SIP (samordnad individuell vårdplan) är vi delaktiga för att utforma din omsorg efter dina behov. Vi samverkar även med anhörigkonsulenter inom Stockholms stad.

Möte via ipad