Matlådor

Matlådor

Vi levererar matlådor från:

Stockholm mat, se meny på www.sthlmmat.se/lunch
Restaurang Figaro, se meny på www.restaurangfigaro.com

Önskar du få hjälp med leverans av matlådor men inte har det i ditt beslut, vänligen kontakta
Äldre direkt på tel: 08-80 65 65

Matlådor